LG D820, D821 Nexus 5 Black Battery Cover & NFC Antenna – ACQ86691011

36

LG D820, D821 Nexus 5 Black Battery Cover & NFC Antenna – ACQ86691011
LG D820, D821 Nexus 5 copri batteria di colore nero  &  antenna NCF – ACQ86691011

Descrizione

LG D820, D821 Nexus 5 Black Battery Cover & NFC Antenna – ACQ86691011
LG D820, D821 Nexus 5 copri batteria di colore nero  &  antenna NCF – ACQ86691011

LG D820, D821 Nexus 5 Black Battery Cover & NFC Antenna - ACQ86691011